ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)

«ΜyNoesis Αμπελοκήπων»

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Γ.Π.Δ.11 οικ.31252/20-05-21 (ΦΕΚ 2332 Β 2-6-21)

όπως τροποποιήθηκε από την

Κ.Υ.Α. Γ.Π.Δ11 οικ./15171/17-02-2022 (ΦΕΚ 827/Β/24-02-2022)  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Σύμφωνα με το Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Πρώτο, Υποκεφάλαιο Ι, Άρθρο 1 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235 Α 26-11-2020), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι δομές κοινωνικής πρόνοιας,  στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά με καλή υγεία, ηλικίας 5 – 12 ετών, για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές, μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

Οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, οφείλουν να είναι πολύπλευρες.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. Γ.Π.Δ.11 οικ.31252/20-05-21 (ΦΕΚ 2332 Β 2-6-21), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σκοπός των Κ.Δ.Α.Π είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του. Πλέον των σκοπών αυτών, ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:

α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,

β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,

γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,

δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,

στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,

ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

Παράλληλος στόχος των Κ.Δ.Α.Π. είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας. Στην κοινωνική αποστολή των Κ.Δ.Α.Π. εντάσσεται και η παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στo Κ.Δ.Α.Π για την εκπλήρωση των σκοπών του, προβλέπεται να παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

·       Υγιεινή και ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μέσω ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.

·       Δράσεις ανάπτυξης φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

·       Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, αν αυτό χρειαστεί.

·       Δραστηριότητες με ψυχαγωγική μεθοδολογία (εργαστήρια για δημιουργικό παιχνίδι, παρουσιάσεις & προβολές) με σκοπό την ανάπτυξη φαντασίας & δημιουργικότητας, την κατανόηση εννοιών και την απόκτηση δεξιοτήτων μάθησης στους ακόλουθους τομείς:

o   προφορική και γραπτή έκφραση: γλώσσα – ανάγνωση – γραφή – φιλαναγνωσία,

o   περιβάλλον και τεχνολογία: φυσικές επιστήμες, μαθηματικά,  ρομποτική και πληροφορική, αρχιτεκτονική,

o   υγιεινή, ασφάλεια και διατροφή: σημασία της κίνησης και της ισορροπημένης διατροφής στην σωματική και ψυχική  ανάπτυξη των παιδιών, προστασία από ατυχήματα, τεχνικές πρώτων βοηθειών,

o   εικαστικές τέχνες: ζωγραφική, πηλός – γλυπτική, κατασκευές,

o   έκφραση, ψυχαγωγία: προβολές θεαμάτων, πρώτες αρχές μουσικής και χορού, παιχνίδια ρόλων, βασικές αρχές αθλημάτων, κ.λ.π.

οι οποίοι είναι χρήσιμοι, όχι μόνο  για την κοινωνικοποίηση και εξέλιξη των παιδιών αναφορικά με το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον, όσο και για την ομαλή τους διέλευση στις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

·       Υποστήριξη της καθημερινής μελέτης σχολικών μαθημάτων για τα καθήκοντα της επόμενης μέρας, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (επικουρική χρήση ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και την αυτονόμηση του μαθητή).

·       Περιοδικές δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν στους επτά (7) στόχους που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. Γ.Π.Δ.11 οικ.31252/20-05-21 (ΦΕΚ 2332 Β 2-6-21), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα Κ.Δ.Α.Π εγγράφονται παιδιά με καλή υγεία ηλικίας 5–12 ετών. Επίσης εγγράφονται  παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ, στον οποίο υπάγεται διοικητικά το Κ.Δ.Α.Π χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.  

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

·       Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.

·       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

·       Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή).

·       Κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο που ενδεχομένως απαιτηθεί από το χρηματοδότη φορέα.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον  υπάρχουν  κενές θέσεις. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ή αντίστοιχων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που πιθανό να προκύψουν στο μέλλον, απαιτείται επιπλέον και αντίγραφο της Αξίας Τοποθέτησης (κουπόνι ή voucher).

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται:

Α) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ή αντίστοιχων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που πιθανό να προκύψουν, αμέσως μετά την παραλαβή των Αξιών Τοποθέτησης από τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης της Πράξης. Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τον εκάστοτε χρηματοδότη φορέα βάσει κριτηρίων που ορίζονται κάθε φορά από την πρόσκληση που δημοσιεύει.

Β) Για μη ωφελούμενους χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (όπως της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ή αντίστοιχων προγραμμάτων που πιθανό να προκύψουν), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Κέντρο. Για την εγγραφή παιδιών αυτής της περίπτωσης, το Κέντρο μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου η συμμετοχή ενός παιδιού στο πρόγραμμα της δομής δεν καλύπτεται μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος, τότε ο γονέας υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής, το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης του Κέντρου και συναρτάται με το πλήθος των δραστηριοτήτων της βάρδιας που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το παιδί.

Οι ατομικοί φάκελοι που περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά των παιδιών είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτούς σε οποιοδήποτε άτομο δεν διαθέτει ρητή – ειδική εξουσιοδότηση. Όλα τα μέλη του προσωπικού της δομής δεσμεύονται αναφορικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετουμένων παιδιών και για την ασφαλή τήρησή τους .

Κατά την περίοδο συμμετοχής των εξυπηρετούμενων στο Κέντρο, όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καλής συμπεριφοράς. Να προσέρχονται στο Κέντρο με καθαρή και ευπρεπή ενδυμασία και με τρόπο που δεν προκαλεί δυσφορία σε άλλους χρήστες. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια, απέχοντας από κάθε πράξη που προσβάλλει τα άλλα μέλη του Κέντρου και το προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, το προσωπικό του Κέντρου εφαρμόζει σύστημα συνεπειών ανάλογα προσαρμοσμένων με την κάθε περίπτωση.

Ο υπεύθυνος του Κέντρου, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του προσωπικού του Κέντρου, διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας σε όποια περίπτωση κριθεί ότι ο εξυπηρετούμενος ή ο ωφελούμενος δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα ή δεν μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 4: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κ.Δ.Α.Π λειτουργεί τουλάχιστον 11 μήνες το χρόνο, από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο και προσαρμόζει το ωράριό του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής και πάντα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.

Το Κ.Δ.Α.Π λειτουργεί, από Δευτέρα ως Παρασκευή σε δύο (2) τετράωρες βάρδιες, με το εξής ωράριο λειτουργίας:

·       Χειμερινό Ωράριο:            

o   Α’  βάρδια: 13:30 έως 17:30

o   Β’  βάρδια: 17:30 έως 21:30

·       Θερινό Ωράριο:      

o   Α’  βάρδια: 08:00 έως 12:00

o   Β’  βάρδια: 12:00 έως 16:00

Τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα το Κ.Δ.Α.Π μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με το θερινό ωράριο λειτουργίας.

Η λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π την περίοδο από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου, καθορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της Δομής.

Για την περίοδο των διακοπών του Πάσχα η λειτουργία, καθορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της Δομής. Τη Μεγάλη Παρασκευή το Κ.Δ.Α.Π παραμένει κλειστό.

Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του:

  • Κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος (Πολιούχος).
  • Από 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του και τον μήνα Αύγουστο ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση της διεύθυνσής του.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Π πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπουργικής Απόφασης Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397 Β /22-10-2001) σύμφωνα με την οποία αδειοδοτήθηκε. Το ΚΔΑΠ στεγάζεται σε μισθωμένο ισόγειο χώρο στη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 110 στους Αμπελόκηπους και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310 737460. Οι διαθέσιμοι χώροι αναγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Όροφος

Χώροι

Καθαρό Εμβαδόν

Πατάρι Υπόγειο

Αίθουσα «Κατασκευών»

58,45

Πατάρι Υπόγειο

1 WC

 

Ισόγειο

Αίθουσα «Δραστηριοτήτων»

49,00

Ισόγειο

Αίθουσα «Μουσικοκινητικής Αγωγής & Θεατρικού Παιχνιδιού»

51,00

Ισόγειο Ισόγειο

Γραφείο καθηγητών

15,00

Ισόγειο Ισόγειο

1 Αποθήκη

 

Ισόγειο Ισόγειο

7 WC

 

Ισόγειο

Διάδρομος – Προθάλαμος

 

Η πρόσβαση των παιδιών και κάθε ατόμου που δεν έχει σχέση με το Κ.Δ.Α.Π στους βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους απαγορεύεται ρητά.

Η δυναμικότητα του Κ.Δ.Α.Π ορίζεται και αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του (73 παιδιά ανά βάρδια).

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Κέντρο στελεχώνεται εξ αρχής σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 4036/27-7-2001 (ΦΕΚ 1128 Β 2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397 Β/22-10-2001). Επιπρόσθετα στη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π λαμβάνονται πλέον υπόψη η Κ.Υ.Α Γ.Π.Δ11 οικ.31252 (ΦΕΚ 2332 Β/2-6-2021), η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α Γ.Π.Δ11 οικ.15171 (ΦΕΚ 827/Β/24-02-2022). Συνεπώς το προσωπικό, το οποίο κάθε φορά στελεχώνει το Κέντρο, επιλέγεται και ορίζεται από τη διεύθυνση της Δομής μετά από αξιολόγηση των αναγκών της και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενες Υπουργικές Αποφάσεις. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

α. Εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες  που θα αναπτυχθούν και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ειδικότητες: Νηπιαγωγός, Δάσκαλος, Ειδικός Παιδαγωγός, Γυμναστής, Διατροφολόγος, Χοροδιδάσκαλος, Εκπαιδευτής Μουσικής, Εκπαιδευτής Πληροφορικής, Εκπαιδευτής Ρομποτικής, Εκπαιδευτής Ζωγραφικής – Εικαστικών, Θεατρολόγος, Σχεδιαστής Ενδυμάτων, Εμψυχωτής, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Εκπαιδευτής Κεραμικής, Εκπαιδευτής Μαγειρικής, Περιβαλλοντολόγος, Φυσικός, Μαθηματικός, Φιλόλογος, Ιστορικός, κλπ.

Οι ανωτέρω δύναται να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι άλλων τίτλων σπουδών σχετικών με τις ειδικότητες που προαναφέρονται για τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Το εξειδικευμένο προσωπικό οφείλει να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες κάθε παιδιού και να συμβάλλει στην  κοινωνικοποίηση και στη δημιουργικότητά του. Το ανωτέρω προσωπικό υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση στη Διεύθυνση του Κέντρου, αναλυτικά σχέδια μαθημάτων – παρουσιάσεων της ειδικότητάς του.

Εκτός από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση στο Κέντρο ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να απασχολούνται άτομα με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή και εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου.

Θέματα προσωπικού που αφορούν μισθοδοσία, εργασιακές συνθήκες (ωράριο, άδειες) κ.ά. ρυθμίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών. Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

γ. Προϊστάμενος. Ορίζεται προϊστάμενος ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό, εγκρίνει τα σχέδια μαθημάτων καθορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και μεριμνά ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από τη δημιουργική απασχόληση, τη φαντασία, την ομαδικότητα, την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα σύνολο, την έμπνευση, το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας, της ελευθερίας, της έκφρασης. 

δ. Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας. Με απόφαση της διεύθυνσης ορίζεται Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας της δομής πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη σχετικότερη γνώση στο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ 178 Α/01-10-2021). Ο Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας της δομής ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κύριων καθηκόντων του.

Το σύνολο του προσωπικού οφείλει να υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι πάντα σε ισχύ με ευθύνη του κάθε εργαζομένου και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, να φυλάσσεται στο αρχείο της δομής στην οποία εργάζεται και να επιδεικνύεται από τον εργαζόμενο σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Το σύνολο του προσωπικού οφείλει να υποβάλει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, το οποίο θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση και θα φυλάσσεται στο αρχείο της δομής και θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών. Παράλληλα οφείλει να υποβάλει κάθε υπεύθυνη δήλωση που προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία και αφορά στην μέχρι εκείνη τη στιγμή ποινική του αντιμετώπιση σε θέματα που άπτονται της παιδικής προστασίας.

Το προσωπικό του Κέντρου υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχει και να συμβάλει στην ενημέρωση των τηρούμενων μητρώων.

Όλα τα μέλη δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι σύμφωνες με το ωράριο του κανονισμού λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π, τα δηλωθέντα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του, η οποία χορηγείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες δεν επιτρέπεται.

Η προσωπική χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύεται κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του προσωπικού εντός της δομής. Για το προσωπικό διατίθεται εντός της δομής γραφείο με ερμάρια και κάθε απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση των καθηκόντων τους.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π, διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “Καλλικράτης”», τις διατάξεις του Ν.2345/95 (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α΄/95) «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021), η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α Γ.Π.Δ11 οικ./15171 (ΦΕΚ 827/Β/24-02-2022).

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει η Διεύθυνση του Κέντρου, η οποία ελέγχει την πορεία και εξέλιξη της δομής σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνη του Κέντρου. Ειδικότερα η εποπτεία και ο έλεγχος συνίσταται στην παρακολούθηση της λειτουργίας του σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην παρακολούθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι, στην υποστήριξη των στελεχών του και των εξυπηρετούμενων και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Η εποπτεία και ο έλεγχος είναι δυνατόν να οδηγεί στην τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ως προς την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», ή αντίστοιχων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που πιθανό να προκύψουν, το Κ.Δ.Α.Π υπάγεται στο κανονιστικό πλαίσιο  που εντάσσεται το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στο Κ.Δ.Α.Π τηρούνται απαραίτητα:

·       Μητρώο/αρχείο με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων παιδιών ανά βάρδια.

·       Μητρώο/αρχείο με τα στοιχεία των εργαζομένων.

·       Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – εργαστηρίων.

·       Πρόγραμμα δραστηριοτήτων – επισκέψεων εκτός δομής.

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Κ.Δ.Α.Π, υλοποιείται στους χώρους στους οποίους στεγάζεται η δομή, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και οι οποίοι νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί.

Στο Κ.Δ.Α.Π, τηρούνται απαραίτητα και ενημερώνονται περιοδικά από το προσωπικό της δομής τα ακόλουθα βιβλία:

α) Δραστηριοτήτων/Συμβάντων.

β) Παρουσίας/Απουσίας παιδιών.

γ) Παρουσίας/Απουσίας προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι αορίστου χρόνου. Αν από την εφαρμογή του παρόντος προκύψει ανάγκη αναθεώρησης ή τροποποίησής του, αυτή γίνεται με απόφαση της Διεύθυνσης του Κέντρου. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του Κέντρου που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης του Κέντρου.

 

Μετά τα ανωτέρω, υπογράφεται ως εξής:

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. «My Noesis Αμπελοκήπων»
Θεωνάς Βασίλειος

Διαχειριστής της ΘΕΩΝΑΣ Β. – ΠΑΤΟΥΣΗΣ Α. Ο.Ε.

Επικοινωνία

 Αμπελόκηποι: Βενιζέλου 110 12, ΤΚ 56123 Τηλ: 2310 73 74 60

 Email: info@mynoesis.gr

 

Quick Links

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς