Οι δραστηριότητες του ΚΔΑΠ My Noesis

1
Εργαστήρι Λόγου και Θετικών Επιστημών
by My Noesis
Εκπαιδευμένοι Παιδαγωγοί by My Noesis
Παίζω με τις λέξεις
- Κρεμάλα
- Κρυπτόλεξα- Σταυρόλεξα
Παίζω με τους αριθμούς
-Αριθμόλεξα
-Μαγικά τετράγωνα
-Sudoku
-Scrabble
Wizquiz
-Παιχνίδι αυτοαξιολόγησης
Εκπαιδευμένοι Παιδαγωγοί by My Noesis
Ανίχνευση μαθησιακού τύπου
Test Προσωπικότητας
Τεχνικές διαχείρισης του χρόνου
Δοκιμασίες αυτοαξιολόγησης
H νέα τάση στη μάθηση είναι το "Gamification":
διδακτικό μοντέλο που καταφέρνει, μέσα από το παιχνίδι, να αναπτύξει στα παιδιά τόσο τη γνώση, όσο και ικανότητες - δεξιότητες που είναι πλέον απαραίτητες, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά στα ΚΔΑΠ My Noesis:
- "Παίζουν με τις λέξεις", χρησιμοποιώντας τόσο κλασσικά όσο και καινοτόμα παιχνίδια, με σκοπό να διευρύνουν το λεξιλόγιο τους, να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους και να εμβαθύνουν στη χρήση του λόγου.
- "Παίζουν με τους αριθμούς", χρησιμοποιώντας παιχνίδια και ψηφιακά εργαλεία, με σκοπό να κατανοήσουν τη χρήση των αριθμών και τις αριθμητικές πράξεις, να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους και να εμβαθύνουν στην επίλυση λογικών και αριθμητικών προβλημάτων.
- "Παίζουν Wizquiz" πρόκειται για καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή, ένα μαγικό quiz που έχουμε αναπτύξει αποκλειστικά στα ΚΔΑΠ Μy Noesis, μέσα από την πολύχρονη ενασχόλησή μας με την εκπαίδευση. Τα παιδιά παίζουν μόνα ή με συμμαθητές τους και αυτοαξιολογούνται αναφορικά με το βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης της ύλης που έχουν διδαχθεί.Παράλληλα με το "mentoring μελέτης" χρησιμοποιούμε τεχνικές που ανιχνεύουν το μαθησιακό τύπο κάθε παιδιού και προτείνουμε εξατομικευμένα εργαλεία και τεχνικές που ενισχύουν τις δυνατότητες μάθησης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση περιλαμβάνει: 
 • ανίχνευση του κυρίαρχου μαθησιακού τύπου κάθε παιδιού, 
 • ανάλυση της μαθησιακής διαδικασίας και ανάδειξη του μοναδικού τρόπου με τον οποίο κάθε παιδί μελετά αποδοτικότερα,
 • επίδειξη τεχνικών διαχείρισης του χρόνου, αύξησης της συγκέντρωσης και ενίσχυσης της μνήμης, τόσο στη μελέτη, όσο και στη διεξαγωγή γραπτών δοκιμασιών,
 • παρουσίαση, ανάλυση και χρήση τεχνικών και εργαλείων αυτοαξιολόγησης (γραπτών και ηλεκτρονικών), για να εντοπιστούν τα μαθησιακά κενά κάθε παιδιού,
 • χρήση στατιστικών αποτελεσμάτων των δοκιμασιών που τους ανατίθενται, ώστε να επιτυγχάνεται ανατροφοδότηση. 

2
Εργαστήρι Ρομποτικής - Πληροφορικής
Πιστοποιημένοι Εισηγητές by Lego Education
Scratch
Wedo 2
Edissson
Spike Prime
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό πεδίο ενδιαφέροντος για τα παιδιά και τους γονείς τους.
H εισαγωγή στην πληροφορική και η εκπαιδευτική ρομποτική, παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με έννοιες, να ασκηθούν σε κατασκευές και εφαρμογές προγραμματισμού και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες - δεξιότητες για τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα νήπια και τα παιδιά στα ΚΔΑΠ My Noesis, ανάλογα με την ηλικία τους και το βαθμό εξοικείωσης τους με τις νέες τεχνολογίες, κατανέμονται σε τμήματα που κάνουν χρήση των ακόλουθων εργαλείων:
- "Scratch", είναι μια δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει αλλαγές του κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε νήπια, παιδιά ακόμα και εφήβους και να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Η δημοτικότητα του Scratch στην εκπαίδευση οφείλεται στην ευκολία με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα: οι εντολές και οι δομές δεδομένων είναι απλές και η δομή του προγράμματος μπορεί να σχεδιαστεί όπως ένα παζλ, με αποσπώμενα κομμάτια κώδικα που μπορούν να μετακινηθούν και προσαρμοστούν μαζί. Έτσι ακόμα και αρχάριοι μπορούν να λάβουν γρήγορα αποτελέσματα και αποκτούν κίνητρο για να προσπαθήσουν περισσότερο.
- "LEGO Education WeDo 2.0" είναι το βασικό εργαλείο εισαγωγής στη Ρομποτική. Τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων καθώς επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και να τον χρησιμοποιήσουν για να βρουν προγραμματιστικές λύσεις. Είναι σχεδιασμένο για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα εξάψει την περιέργεια των παιδιών ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.
- "Edison V 2.0"  είναι ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι STEM για εκπαίδευση ρομποτικής σε μαθητές. Το ρομπότ προγραμματίζεται με το λογισμικό EdBlocks (βασίζεται στο σύστημα drag and drop blocks και στην γλώσσα προγραμματισμού Scratch και Blockly) και απευθείνεται σε παιδιά ηλικίας 8 - 12 ετών. Το ρομπότ είναι συμβατό και μπορεί να εξελιχθεί με τα τουβλάκια Lego, περιλαμβάνει ενσωματωμένους αισθητήρες και δυνατότητα αυτόνομης συμπεριφοράς. Ανταποκρίνεται στο φως και τους ήχους, ακολουθεί τις γραμμές και αποφεύγει τα εμπόδια.
- "LEGO® Education SPIKE™ Prime" απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10 ετών και άνω οι οποίοι γνωρίζουν το STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική, κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας διασκεδαστικά ρομπότ και έξυπνες συσκευές! Το SPIKE Prime ενισχύει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών καθώς και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα απ’ το παιχνίδι. Συνδυάζει τουβλάκια LEGO, ένα ισχυρό προγραμματιζόμενο Hub με 6 θύρες, γλώσσα προγραμματισμού που ακολουθεί τη φιλοσοφία του Scratch και μαθήματα STEAM που μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε 45 λεπτά, συνδυάζουν κατασκευή και προγραμματισμό διευκολύνοντας την εισαγωγή των μαθητών στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στην επίλυση προβλημάτων με εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο.
3
Εργαστήρι Εικαστικών 
Πτυχιούχοι Σχολής Καλών Τεχνών
Ζωγραφική
Πηλός
Χαρακτική
Κατασκευές
Οι εικαστικές τέχνες περιλαμβάνουν διάφορες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, η κεραμική, η χαρακτική, οι κατασκευες με διάφορα υλικά, η φωτογραφία, η λήψη βίντεο, η κινηματογράφηση, το σχέδιο,  η αρχιτεκτονική, η τυπογραφία ακόμα και τα κόμικς. 
Σκοπός των ΚΔΑΠ My Noesis είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με διάφορες μορφές των εικαστικών τεχνών ενισχύοντας τις γνώσεις τους για αυτές και αναπτύσσοντας σταδιακά καλλιτεχνικές ικανότητες - δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να δομηθεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά στα ΚΔΑΠ My Noesis, κατανέμονται σε εργαστήρια:
- "Ζωγραφικής", όπου με την καθοδήγηση εικαστικού μαθαίνουν τα χρώματα, τις χρωστικές ύλες και τα υλικά, έρχονται σε επαφή με τεχνοτροπίες και τάσεις της ζωγραφικής και ασκούνται στην κατασκευή των δικών τους έργων.
4
Εργαστήρι
Μουσικοκινητικής Αγωγής
Πτυχιούχοι Μουσικής
Μουσική Προπαίδεια
Εισαγωγή στις Βασικές
Έννοιες της Μουσικής
......
5
Θεατρικό Εργαστήρι
ΘεατρολόγοιΑ.Π.Θ
Θεατρικό Παιχνίδι
Κουκλοθέατρο
.....
6
Εργαστήρι Χορού
Καθηγητές Φυσικής ΑγωγήςΑ.Π.Θ
Υoga Kids
Pilates Kids
Σουηδική γυμναστική
....
7
Εργαστήρι 
Πειραμάτων Φυσικής και
Χημείας
Δρ.ΦυσικήςΕ.Κ.Π.Α
Πειράματα με τον Αέρα
Πειράματα με το Νερό
Πειράματα με το Φως
Πειράματα με τον Ηλεκτρισμό.
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο εκτελείται μια σειρά πειραμάτων επίδειξης για παιδιά με χρήση απλών υλικών. Είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης στους υπέροχους κόσμους της Φυσικής και της Χημείας, με αφετηρία την καθημερινή ζωή και τις υπέροχες εκπλήξεις που κρύβει για εκείνον που πειραματίζεται με τους νόμους της φύσης!
Στόχος μας είναι, οι ταξιδιώτες μαθητές να κατανοήσουν μέσα από απλά πειράματα, βασικές αρχές της Φυσικής. Ακολουθώντας αναλυτικά τα βήματα εκτέλεσης των πειραμάτων, τα παιδιά ανακαλύπτουν τους νόμους της φύσης και ξεκινάνε ένα ταξίδι εξερεύνησης στον μαγικό κόσμο της επιστήμης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε στα πειράματα υπάρχουν σε κάθε σπίτι ή μπορούν να βρεθούν εύκολα και με μικρό κόστος, ώστε τα πειράματα να είναι επαναλήψιμα και με τη βοήθεια - επίβλεψη των γονέων στο σπίτι.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα μελετήσουμε είναι:
 • Πειράματα με τον Αέρα,
 • Πειράματα με το Νερό,
 • Πειράματα με το Φως και
 • Πειράματα με τον Ηλεκτρισμό. 
Έτσι τα παιδιά μας θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τι περιέχει ο αέρας που αναπνέουμε, γιατί το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τις καύσεις, τι είναι το σιφόνι, πώς έρχεται το νερό στη βρύση μας, πώς δημιουργείται το ουράνιο τόξο, γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος και γίνεται πορφυρός κατά την δύση του Ηλίου, πώς λειτουργεί οπτικά το μάτι μας, γιατί είναι επικίνδυνο το βραχυκύκλωμα, ποια υλικά είναι καλοί και κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος και γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε, τι είναι η αστραπή, πώς λειτουργεί ένα σύστημα συναγερμού κ.α. 

Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα που μας απασχολούν από μικρή ηλικία μπορούν να απαντηθούν με απλό τρόπο, παίζοντας μέσα στην κουζίνα μας, αλλά και μέσα στο εργαστήριο των ΚΔΑΠ My Noesis! Η φυσική είναι για όλους και είναι απολαυστική!

8
Εργαστήρι 
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Δρ. Φυσικός Περιβαλλοντολόγος Ε.Κ.Π.Α
Ανακύκλωση
Κλιματική Αλλαγή
Βιοποικιλότητα
Προστατευόμενες Περιοχές
Βιώσιμη - Κυκλική Οικονομία
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί κομβική δραστηριότητα των ΚΔΑΠ My Noesis ώστε τα παιδιά μας να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν πάνω στα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας. Η θεματολογία είναι ευρύτατη: οικολογικό αποτύπωμα, ζωή στην πόλη, υπεύθυνη κατανάλωση, κλιματική αλλαγή, οικοσυστήματα, απειλούμενα είδη.
Το υλικό που χρησιμοποιούμε έχει αντληθεί από επίσημους οικολογικούς φορείς (WWF, Greenpeace, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΕΕΑΑ ΑΕ κ.α.) και είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιοποιείται τόσο στην τάξη όσο και σε κάθε περιβάλλον μάθησης. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ενημερωτικά βίντεο, φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικά, επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια, αφίσες, σχέδια εργασίας κ.α.
Κατανέμεται δε στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • Σύγχρονος τρόπος ζωής (εξάντληση φυσικών πόρων, ρύπανση, αποξήλωση φυσικών εκτάσεων)
 • Βιώσιμη - Κυκλική Οικονομία (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων)
 • Βιοποικιλότητα - Δάση - Φυσικό περιβάλλον - Οικοσυστήματα
 • Θαλάσσιο περιβάλλον - Νησιωτικοί υγρότοποι
 • Προστατευόμενες Περιοχές - Απειλούμενα Είδη
 • Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Στόχος μας είναι τα παιδιά να γνωρίζουν τα πάντα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να εκπαιδεύσουμε ενημερωμένους & ενεργούς πολίτες. 

Επικοινωνία

My Noesis.gr

 

1. Εύοσμος: Δωδεκανήσου 12, ΤΚ 56224 Τηλ: 2310 770 754

2. Αμπελόκηποι: Βενιζέλου 110 12, ΤΚ 56123 Τηλ: 2310 73 74 60

    Email: info@mynoesis.gr

 

Quick Links

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς