Εκπαιδευτικά προγράμματα

επιστημονικά τεκμηριωμένα

Πλούσιο υλικό

για όλες τις δραστηριότητες 

Σχεδιασμός - Υλοποίηση

από άριστους επιστήμονες

Γονείς ή σχολές γονέων που αναζητούν:

Εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης των παιδιών τους που περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτική - επιστημονική τεκμηρίωση

1
Ολοκληρωμένη λύση στην καθημερινή μελέτη των παιδιών στο σπίτι με μεθοδολογία που στηρίζεται στη θεωρία των μαθησιακών τύπων και στην ταξινομία του Bloom.

Xρήση πολυμέσων

2
Ανά ενότητα του σχολικού βιβλίου διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις, ηχογραφημένα μαθήματα, ηλεκτρονικά τεστ αυτοαξιολόγησης, γραπτά τεστ και επαναληπτικά διαγωνίσματα ανά κεφάλαιο της ύλης. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσβάσιμο από PC, tablet και smartphone. Με κάθε νέα εγγραφή προσφέρεται tablet σύγχρονης τεχνολογίας.

Οn Line καθηγητές μέσω του MS Office 365

3
Στα παιδιά παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις on line υπηρεσίες & εφαρμογές της σουίτας MS Office 365 for Εducation (αξίας 99€), μέσω των οποίων γίνεται η διασύνδεση με τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό. Έτσι, οι μαθητές επικοινωνούν με on line καθηγητές του δικτύου μας, καθημερινά 17:00 έως 21:00, για την επίλυση αποριών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης τους στο σπίτι.

Εκπαιδευτικούς που αναζητούν:

εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της επικοινωνίας με τους μαθητές και επιμόρφωση για τη βέλτιστη χρήση τους.

Πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

1
Για εσάς και όλους τους μαθητές σας παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις on line υπηρεσίες & εφαρμογές της σουίτας MS Office 365 for education (αξίας 120€), καθώς και πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα Μy Noesis για το μάθημα της ειδικότητάς σας.

Οργάνωση και καταγραφή των μαθημάτων τους

2
Διαθέσιμο χώρο και υποστήριξη για την ανάρτηση του προσωπικού τους εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Μy Noesis.

Πρόσβαση στο δίκτυο καθηγητών Μy Teachers

3
O εκπαιδευτικός οργανισμός Μy Noesis έχει αναπτύξει το δίκτυο καθηγητών Μy Teachers μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και προβολής του ατομικού επαγγελματικού προφίλ καθηγητών που επιθυμούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Περισσότερα...

Εκπαιδευτικούς φορείς που επιθυμούν:

να εισάγουν στο φροντιστήριο τους τις πιο σύχρονες πρακτικές εκπαίδευσης και τεχνολογίας με τα καινοτόμα προγράμματα
Μy Noesis At Home & Μy Noesis In Class

Πρόγραμμα Αt Home


Ψηφιακή πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές

1
Δυνατότητα απόκτησης πλατφόρμας ασύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για την καθημερινή μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας Μy Noesis για όλα τα μαθήματα και τις On line εφαρμογές και υπηρεσίες του Office 365 for Education.

Οργάνωση σχολής γονέων

2
Περιοδική επιμόρφωση των γονέων των μαθητών σας για την εφαρμογή ορθών και εξατομικευμένων μεθόδων μελέτης κατά το διάβασμα στο σπίτι.

Ενσωμάτωση νέων ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία

3
Χρήση των On Line εφαρμογών και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής σουίτας ΜS Office 365 for Education στην εκπαιδευτική διαδικασία για την οργάνωση όλου του εκπαιδευτικού υλικού, την ηλεκτρονική ανάθεση καθηκόντων, τη λήψη και διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων και την  αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και μαθητών, μέσω του tablet που θα διατεθεί στους μαθητές.

Πρόγραμμα In Class


Πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

1
Ενσωμάτωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική τους διαδικασία.

Επιμόρφωση στη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

2
Διαρκή επιμόρφωση του διδακτικού τους προσωπικού στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Μy Noesis και στην εκπαιδευτική σουίτα σύχρονης εκπαίδευσης MS Office 365 for education

Συμμετοχή σε διαγωνίσματα του οργανισμού

3
Δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών τους σε προγραμματισμένα πανελλαδικά ηλεκτρονικά διαγωνίσματα και συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τα στατιστικά εργαλεία της πλατφόρμας.

Πρόγραμμα Mentoring Γλώσσας


Οφέλη για τους μαθητές

1
Τα παιδιά, καλύπτοντας τα κενά στη μητρική τους γλώσσα, αφενός βελτιώνουν τις σχολικές τους επιδόσεις & αφετέρου κατανοούν καλύτερα τις βασικές έννοιες της γραμματικής και του συντακτικού στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται.

Κέρδος για τους γονείς

2
Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη μαθησιακών κενών στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, μέσω του προγράμματος, επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση και η κάλυψη των κενών των παιδιών, χωρίς να απαιτηθεί πρόσθετο φροντιστηριακό μάθημα.

Προστιθέμενη αξία στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

3
Με την ενσωμάτωση του προγράμματος, οι δομές σας αναβαθμίζουν την ποιότητα και τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσφέροντας εκπαιδευτικά οφέλη και αποκτούν προστιθέμενη αξία και υπεροχή σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Πρόγραμμα Final Εxams


Πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό επανάληψης

1
Οι μαθητές έχουν στην διάθεσή τους επαναληπτικές σημειώσεις με επιλεγμένα θέματα μελέτης και επαναληπτικές ασκήσεις που περιλαμβάνουν το σύνολο της  εξεταστέας ύλης.

Προγραμματισμένα επαναλητικά τεστ

2
Δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών τους σε προγραμματισμένα πανελλαδικά ηλεκτρονικά τεστ και συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τα στατιστικά εργαλεία της πλατφόρμας.

Προσομοίωση εξετάσεων

3
Δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών τους σε προγραμματισμένα πανελλαδικά γραπτά διαγωνίσματα προσομοίωσης, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν το είδος και τον τρόπο εξέτασης, καθώς και το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν κατά την αξιολόγησή τους στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Μας εμπιστεύονται

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Κέντρα Ξένων Γλωσσών


Περισσότερα

Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Κέντρα Ξένων Γλωσσών


Περισσότερα

Χορηγός

Χορηγός

ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ

Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Β΄Λυκείου

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια

 

Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Δίκτυο καθηγητών

Δίκτυο καθηγητών


Περισσότερα

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια


Περισσότερα

Επικοινωνία

My Noesis.gr

 

1. Εύοσμος: Δωδεκανήσου 12, ΤΚ 56224 Τηλ: 2310 770 754

2. Αμπελόκηποι: Βενιζέλου 110 12, ΤΚ 56123 Τηλ: 2310 725 294

    Email: info@mynoesis.gr

 

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς