Εργαστήρι Μελέτης Σχολικών Μαθημάτων
Εργαστήρι Ρομποτικής και Πληροφορικής
Δημιουργικό παιχνίδι
Θεατρικό Παιχνίδι
Εργαστήρι Εικαστικών
Χορός

Τι είναι τα ΚΔΑΠ ΜΥ ΝΟΕSIS;

Τα Κ.Δ.Α.Π. MY NOESIS είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δηλαδή δομές όπου παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών απασχολούνται δημιουργικά εκτός σχολικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, διαμέσου αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων ή ακόμη και μέσω παιχνιδιού λόγου και αριθμών.
Τα Κ.Δ.Α.Π. MY NOESIS στεγάζονται σε άνετες και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στις περιοχές του Ευόσμου και των Αμπελοκήπων.
Τα Κ.Δ.Α.Π. MY NOESIS λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου σε δύο βάρδιες από τις 13:30 έως τις 17:30 και 17:30 έως 21:30 την χημερινή περίοδο.
Ωστόσο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σε δύο βάρδιες από τις 08:00 έως τις 12:00 και 12:00 έως 16:00

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

01
Το πρόγραμμα υλοποιείται με εποπτεύοντα Ενδιάμεσο Διαχειριστικό φορέα την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και καλύπτει μητέρες που το φορολογητέο τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα:
 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά,
 30.000 € για μητέρες με 3 παιδιά,
 33.000 € για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και τα 36.000 € για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.


02
Το πρόγραμμα δεν δίνει την δυνατότητα να συμμετάσχουν οι Μητέρες που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
03
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr
04

Δικαιούχος στο πρόγραμμα είναι:

Μητέρα (η Πατέρας που είναι χήρος ή έχει αναλάβει δικαστικά την επιμέλεια των τέκνων του) με το ακόλουθο εργασιακό καθεστώς :

  1. Μισθοδοτούμενη Υπάλληλος
  2. Περιστασιακά απασχολούμενη με εργόσημο
  3. Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα
  4. Συμμετέχουσα σε Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.  ή  K.E.  ή  Ε.Π.Ε.  ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε.
  5. Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (Αγρότισσα)
  6. ‘Ανεργη
05
Ειδική Επισήμανση: Δυνατότητα συμμετοχής για την σχολική χρονιά 2021 - 2022 (1/9/2021-31/7/2022) θα έχουν μόνο οι μητέρες που θα υπογράψουν σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ (Ωφελούμενες). Για τις μητέρες εκείνες που δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος παρέχεται κατά προτεραιότητα η δυνατότητα εγγραφής τους στις δομές μας.

ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: Βενιζέλου 110  υπεύθυνος Θεωνάς Βασίλειος , τηλ.: 2310 73 74 60

Επικοινωνία

 Αμπελόκηποι: Βενιζέλου 110 12, ΤΚ 56123 Τηλ: 2310 73 74 60

 Email: info@mynoesis.gr

 

Quick Links

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς

Protected with SiteGuarding.com Antivirus Protection