Πολιτική Απορρήτου Wizquiz

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WIZQUIZ, 21.04.2020

ΓΕΝΙΚΑ

Με τη χρήση της παρούσας εφαρμογής, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την άδεια χρήσης που αποδίδεται σε εσάς από τη ατομική επιχείρηση που διαχειρίζεται την παρούσα εφαρμογή, με στοιχεία: Βασίλειος Θεωνάς, Χώρα Νάξου, 84300, Κυκλάδες, Ελλάς, διακριτικός τίτλος «MyNoesis».

Οι παρόντες όροι χρήσης, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και η πολιτική για τα cookies διέπουν τη χρήση της παρούσας εφαρμογής με την ονομασία «WizQuiz» για φορητές συσκευές. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να κάνετε αποδεκτή την παρούσα συμφωνία. Για αυτό σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα συμφωνία.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου της εφαρμογής WizQuiz βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα καταχώρισης της εφαρμογής. Αυτή η σελίδα θα υφίσταται (και θα ενημερώνεται κατάλληλα για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις) όσο η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Store και κάθε στιγμή θα περιγράφει με ακρίβεια την ακολουθούμενη διαδικασία συλλογής και χρήσης δεδομένων από την εφαρμογή.

Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας, παρακαλούμε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή από τη συσκευή σας. Μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση wizquiz@mynoesis.gr, στο οποίο θα μας εξηγείτε τις επιφυλάξεις σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας παρέχουμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης της παρούσας εφαρμογής για μη εμπορικό σκοπό. Η χρήση της παρούσας εφαρμογής επιτρέπεται μόνο για συσκευή, η οποία βρίσκεται στη δική σας κατοχή ή στον έλεγχό σας. Επιπλέον, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή μόνο κατά τον τρόπο που επιτρέπουν οι κανόνες χρήσης που εφαρμόζει ο κατασκευαστής της συσκευής σας ή/και η αγορά από όπου προμηθευτήκατε την παρούσα εφαρμογή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της παρούσας εφαρμογής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδεικτικά αναφέρονται η μεταπώληση, τροποποίηση ή διανομή της εφαρμογής συνολικά ή τμηματικά (κείμενα, εικόνες, ήχοι και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα) και άλλα.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή με τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην ίδια την εφαρμογή ή στους διακομιστές παρασκηνίου (backend) της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και τους σχετιζόμενους με αυτή διακομιστές με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που, κάθε τρέχουσα χρονική στιγμή, σας παρέχει η εφαρμογή. Οι ήχοι, οι εικόνες και τα κείμενα μπορεί να ανήκουν σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιείτε ή να τα μεταφέρετε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, καθώς συνήθως αποτελούν προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία ή προστατευόμενα στοιχεία της προσωπικότητας τρίτων.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε πρόσθετες προνομιακές δυνατότητες της παρούσας εφαρμογής οι οποίες ενδέχεται  να είναι διαθέσιμες έναντι αντιτίμου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες ανά πάσα στιγμή, χωρίς να δικαιούστε επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου, δεδομένου ότι δεν θα καταργήσουμε εντελώς αυτές τις δυνατότητες αλλά θα τις αντικαταστήσουμε με άλλες αντίστοιχης αξίας.

Δεσμευόμαστε ότι το περιεχόμενο της εφαρμογής WizQuiz είναι κατάλληλο για παιδιά σχολικής ηλικίας (μεγαλύτερη ή ίση των 6 ετών) και είναι σύμφωνο μες τις απαιτήσεις της «Πολιτικής για τις Οικογένειες» του Google Play.

Ζητήματα Πρόσβασης και Λογαριασμού Χρήστη

Χρήστης είναι τόσο ο απλός επισκέπτης, όσο και εκείνος ο οποίος εγγράφεται ως παίκτης του WizQuiz, έχοντας αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης. Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι αποκλειστικά και μόνο όσες είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της απολαυστικής εμπειρίας του παιχνιδιού και υπό τους όρους της κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο εγγεγραμμένος παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης, ενώ είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο WizQuiz και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε παράνομη δραστηριότητα μέσα από το λογαριασμό του, ενώ έχει υποχρέωση ενημέρωσης αν αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δικών του κωδικών πρόσβασης. Χρήστης ο οποίος χρησιμοποιώντας το WizQuiz θεωρεί ότι έχει εκτεθεί σε Περιεχόμενο το οποίο κρίνει προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο, κατανοεί ότι χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με δική του ευθύνη.

Επειδή η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών (δηλαδή σε Χρήστη που δεν έχει συμπληρώσει τα 16 έτη), επιβεβαιώνεται ότι οι ασκούντες τη γονική του μέριμνα διάβασαν τους όρους χρήσης της εφαρμογής και ότι είναι σύμφωνοι με αυτούς.

Ζητήματα Περιεχομένου, Αθέτησης Υποχρεώσεων του Χρήστη και Ευθύνης

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναπαραγάγει, ανατυπώσει, αντιγράψει, πωλήσει, εμπορευθεί ή μεταπωλήσει τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπέγγυος σε αποζημίωση για κάθε ζημία που είναι αποτέλεσμα αθέτησης των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων όρων χρήσης.

To WizQuiz έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα.

Ζητήματα Πνευματικής, Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ειδικά ζητήματα Εμπορικού Δικαίου

Απαγόρευση χρήσης εμπορικών επωνυμιών:

Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του WizQuiz.

Άδεια Χρήσης Λογισμικού:

To WizQuiz παραχωρεί στο Χρήστη μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού, που του παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών.

Απαγόρευση αντιγραφής του πηγαίου κώδικα:

Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού.

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει το δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού που του έχουν διατεθεί, ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με τρόπο που δεν προσβάλλει τους συμπαίκτες σας ή τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας των χρηστών. Παραδείγματος χάρη:

x δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ένα όνομα χρήστη που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή ακατάλληλο από άλλους παίκτες ή από την κοινότητα γενικότερα.

x Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ένα όνομα χρήστη με περιεχόμενο που να εμπεριέχει βία, πορνογραφία ή μίσος ή άλλο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο.

x Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε, ειδικά αν προσπαθείτε να αποκομίσετε πλεονέκτημα στο παιχνίδι παίζοντας αθέμιτα ή εκμεταλλευόμενοι πιθανά «παραθυράκια» που μπορεί να εντοπίσατε.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να ξεκινάτε παιχνίδια με μοναδικό σκοπό να χάσετε σε αυτά και συνεπώς κάποιος άλλος παίκτης να συγκεντρώσει τους αντίστοιχους βαθμούς, ούτε και επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα δεύτερο λογαριασμό με μοναδικό σκοπό να χάνετε παιχνίδια και συνεπώς να συγκεντρώνετε βαθμούς για κάποιον διαφορετικό λογαριασμό.

Ομοίως, απαγορεύονται οι εκτεταμένες ακυρώσεις παιχνιδιών, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίκειται εμφανώς στην ομαλή ροή του παρόντος παιχνιδιού.

Διατηρούμε το δικαίωμά να κρίνουμε κατά πόσο η συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα στο παιχνίδι είναι ακατάλληλη.

Διατηρούμε το δικαίωμά μας να διαγράφουμε πλήρως τον λογαριασμό ενός χρήστη χωρίς προειδοποίηση και περαιτέρω εξηγήσεις. Η απόφαση αυτή δεν δύναται να προσβληθεί νομικά. Θα προσπαθήσουμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα πολύ προσεκτικά και να μην διακόψουμε τη ροή παιχνιδιού κανενός παίκτη. Ωστόσο, θα κάνουμε χρήση αυτού του δικαιώματος, εάν πιστεύουμε ότι είναι δικαιολογημένο προκειμένου να προστατευθούν οι υπόλοιποι παίκτες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το WizQuiz δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α 29-08-2019), της Οδηγίας 95/46 ΕΚ και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον το WizQuiz έχει ήδη ενσωματώσει στην παρούσα Πολιτική του τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός διεθνώς ως GDPR).

Το WizQuiz συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε όλες ή ορισμένες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του,

Β) όταν ο χρήστης δημιουργεί το προφίλ του και

Γ) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του.

Το WizQuiz τηρεί Αρχείο με τα κατωτέρω αναφερόμενα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 4624/2019. Για την τήρηση αυτού του Αρχείου έχει προβεί σε Γνωστοποίηση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τηρεί κάθε νόμιμο μέτρο για την ασφάλεια και προστασία αυτών των δεδομένων. Τα Δεδομένα των Χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο του WizQuiz είναι αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα και με την συναίνεσή τους κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του WizQuiz, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Συγκεκριμένα, κατά την εγγραφή τους οι χρήστες (φυσικά πρόσωπα) καταχωρούν τα εξής δεδομένα:

Φύλο, Email, Username, Password, φωτογραφία (προαιρετικά), εάν ο χρήστης εγγράφεται μέσω email. Επιπροσθέτως, καταχωρούνται τα εξής δεδομένα:

ü  Πληροφορίες για τη συσκευή του χρήστη

ü  Τύπος της συσκευής, π.χ. iPhone 5s (GSM)

ü  Λειτουργικό σύστημα, π.χ. Android 4.4.2

ü  Ανάλυση οθόνης, π.χ. 720x1280

ü  Διεύθυνση IP απ’ όπου ο χρήστης συνδέθηκε, καθώς και τη χώρα με την οποία είναι συνδεδεμένη η IP

ü  Τηλεπικοινωνιακός πάροχος, π.χ Cosmote

ü  Αναγνωριστικό διαφημίσεων (Advertising identifier)

ü  Παράμετροι συσκευής για αποστολή ειδοποιήσεων (push notification device token).

Περαιτέρω καταχωρείται η δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά με το παιχνίδι:

ü  Ψευδώνυμο

ü  Κωδικός (κρυπτογραφημένος)

ü  To κατά πόσο ο χρήστης είναι διαθέσιμος για παιχνίδι (online status).

ü  Τα παιχνίδια που έπαιξε ο χρήστης και τις σχετικές με τα παιχνίδια αυτά πληροφορίες

ü  Οι WizQuiz φίλοι του χρήστη καθώς και οι χρήστες που έχει μπλοκάρει ο χρήστης (blocked users).

ü  Αγορά premium υπηρεσιών του WizQuiz.

Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η χρήση του παιχνιδιού WizQuiz και η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) προκειμένου να βελτιώνεται η εμπειρία του παιχνιδιού. Προσωπικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα (ορατά) σε τρίτους χρήστες του παιχνιδιού. Μόνο το επιλεγέν ψευδώνυμο και οι προσωπικές φωτογραφίες (προαιρετικά) και η σύντομη περιγραφή που διάλεξε ο Χρήστης είναι ορατά. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται στον server που φιλοξενεί το παιχνίδι, για το σκοπό της αποθήκευσης και μόνο για αυτόν.

Η συναίνεση του Χρήστη στους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του WizQuiz παρέχει τη ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου για την επεξεργασία και διαβίβαση σε τρίτους των ανωτέρω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας. Ο Χρήστης που συγκατατίθεται στην επεξεργασία των Δεδομένων του υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, γνωρίζει ότι τα δεδομένα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ανωτέρω σκοπούς και ότι θα διατηρηθούν στα ηλεκτρονικά αρχεία του WizQuiz σύμφωνα με τους ίδιους όρους.

Προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μπορεί να χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για τη διαφήμιση πρόσθετων λειτουργιών του παιχνιδιού WizQuiz, για τη διαφήμιση άλλων εφαρμογών ή παιχνιδιών, ή για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών από τρίτους. Ο Χρήστης που συγκατατίθεται στην επεξεργασία των Δεδομένων του υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας γνωρίζει ότι τα δεδομένα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ανωτέρω σκοπούς και ότι θα διατηρηθούν στα ηλεκτρονικά αρχεία του WizQuiz σύμφωνα με τους ίδιους όρους.

Ενημερώνουμε κάθε Χρήστη ότι δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας και ότι δεν θα τα αποκαλύψουμε σε κανέναν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να έχουν περιορισμένη πρόσβαση υπάλληλοι ή υπεργολάβοι του WizQuiz αποκλειστικά για τους σκοπούς της λειτουργικότητας του παιχνιδιού, οι οποίοι δεσμεύονται από ισοδύναμους νομικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας όρους τήρησης της προστασίας των δεδομένων αυτών.

Οι Χρήστες (Υποκείμενα των Δεδομένων) έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσουν, ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, διορθώσουν, αιτηθούν την διαγραφή, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν δηλώσει. Μπορούν ακόμη ανά πάσα χρονική στιγμή, να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους και αποστέλοντας email στη διεύθυνση wizquiz@mynoesis.gr έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διαβίβασης αντιγράφου, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Στην ίδια διεύθυνση (wizquiz@mynoesis.gr), αναγράφοντας ως τίτλο θέματος ηλεκτρονικού μηνύματος "personal data”, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο.

Ρητά δηλώνεται προς τους Χρήστες ότι απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τους Χρήστες εφόσον δεν έχουν το προς τούτο δικαίωμα. Εάν το WizQuiz λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι Χρήστης παραχωρεί πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, μπορεί να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του Χρήστη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καθώς και να τον αποκλείσει από μελλοντική εγγραφή στο παιχνίδι και τις υπηρεσίες του.

Επίσης, ενημερώνουμε ρητά τους Χρήστες μας ότι διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε ή να αφαιρούμε οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλει ο Χρήστης μέσω της συσκευής του, όταν κρίνουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για την τήρηση των κανόνων της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

Ενημερώνουμε κάθε Χρήστη ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα διατηρούνται, πριν καταστραφούν ολοσχερώς, για περίοδο τριάντα μίας (31) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο χρήστης θα διαγράψει τον λογαριασμό του στο WizQuiz ή που θα διαγραφεί από το WizQuiz λόγω παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ατομική επιχείρηση MyNoesis Βασίλειος Θεωνάς Χώρα Νάξου, 84300, Κυκλάδες, Ελλάς, αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των Δεδομένων σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας για ζητήματα προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο Βασίλειος Θεωνάς με στοιχεία επικοινωνίας: 2310770754, vtheonas@mynoesis.gr.

Πέραν όσων έχουν ήδη αναφερθεί, το WizQuiz μπορεί να παραχωρήσει στοιχεία των Χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν ισχύει τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

þ  Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση των Χρηστών για τη παραχώρηση των στοιχείων και πληροφοριών που τους αφορούν, η οποία παρέχεται και με την αποδοχή των όρων χρήσης της παρούσας εφαρμογής και της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

þ  Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το WizQuiz έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του WizQuiz καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το WizQuiz ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

þ  Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Διάδραση χρηστών

Το WizQuiz μπορεί να καταγράφει τη διεύθυνση IP του Χρήστη. H διεύθυνση IP (π.χ. 172.68.63.68) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο WizQuiz. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του WizQuiz (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η IP διεύθυνση του Χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του WizQuiz δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Δικαίωμα απενεργοποίησης λογαριασμών

Διατηρούμε το δικαίωμά μας να διαγράψουμε το λογαριασμό του Χρήστη, χωρίς να επιστραφεί το αντίτιμο που πιθανόν καταβλήθηκε για προνομιακές λειτουργίες εάν δεν τηρείται η παρούσα συμφωνία.

Πολιτική Cookies

Η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την εμπειρία σας με το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, τα cookies θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή σας στην εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να επανεισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της χρήσης που κάνετε στην εφαρμογή με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας παιχνιδιού.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GOOGLE ANALYTICS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία που αναλύει τη χρήση της εφαρμογής, από την Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies και άλλες μεθόδους για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή. Τα δεδομένα που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο από την Google συνήθως αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google.

Το WizQuiz χρησιμοποιεί το Google Analytics για να βελτιώσει την εμπειρία παιχνιδιού και επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή με αυτά τα δεδομένα.

Σας ζητάμε συγγνώμη που επί του παρόντος δεν διαθέτουμε μια ειδική έκδοση της εφαρμογής, η οποία δεν χρησιμοποιεί το Google Analytics. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση του Google Analytics από αυτή την εφαρμογή, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και να τη διαγράψετε από τη συσκευή σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ουδεμία ευθύνη φέρουμε απέναντί σας και σε καμία περίπτωση, αναφορικά με τη χρήση της παρούσας εφαρμογής, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικώς, της απώλειας φήμης και πελατείας, της απώλειας κερδών, της κλοπής ή αλλοίωσης των στοιχείων χρήστη ή της δυσλειτουργίας της συσκευής. Επίσης, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η συνολική μας ευθύνη αναφορικά με την από μέρους σας χρήση της παρούσας εφαρμογής δεν δύναται να υπερβεί, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο, το σύνολο των άμεσων αντιτίμων που καταβάλατε σε εμάς για την από μέρους σας χρήση της παρούσας εφαρμογής.

Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν εγγυόμαστε την ορθότητα καμίας από τις ερωτήσεις ή δοθείσες απαντήσεις, ούτε εγγυόμαστε την ορθή λειτουργία της παρούσας εφαρμογής. Η από μέρους σας χρήση της εφαρμογής γίνεται με δική σας ευθύνη.

Επίσης, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποποιούμαστε κάθε είδους εγγύηση, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής ή την μη ύπαρξη σφαλμάτων της εφαρμογής.

Επίσης, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την επιτυχή ή ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών που μεταδόθηκαν σε σχέση με αυτή την εφαρμογή.

ΛΟΙΠΑ

Δεν εγγυόμαστε τη συνεχή πρόσβασή στο WizQuiz εφόσον, μεταξύ και άλλων παραγόντων, το WizQuiz μπορεί να μην είναι διαθέσιμο λόγω ανωτέρας βίας, εξωτερικών παραγόντων ή λοιπών προβλημάτων. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε ή να αναθέσουμε σε τρίτους την άσκηση των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή αφότου σας έχουμε ενημερώσει για τροποποιήσεις, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που μια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή εκτελεσιμότητα σε αυτή τη δικαιοδοσία οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας, ή την εγκυρότητα ή εκτελεσιμότητα σε άλλες δικαιοδοσίες της συγκεκριμένης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας.

Η συμφωνία και κάθε χρήση αυτής της εφαρμογής διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία ή τη χρήση της εφαρμογής υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων, ενώ οι προβλέψεις για διαφορές που αφορούν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ελλήνων πολιτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ατομική μας επιχείρηση ονομάζεται MyNoesis Βασίλειος Θεωνάς Χώρα Νάξου, 84300, Κυκλάδες, Ελλάς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό μας τόπο www.mynoesis.gr/wizquiz. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση wizquiz@mynoesis.gr ή μέσω ταχυδρομείου.

Η παρούσα εφαρμογή σχεδιάστηκε με μεγάλη προσοχή, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ικανοποίησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email, ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε αναλόγως για να σας προσφέρουμε μια καλύτερη συνολική εμπειρία παιχνιδιού.

Επίσης, επιδείξαμε ιδιαίτερη προσοχή για να μην παραβιάσουμε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή ευρεσιτεχνία που δεν μας ανήκει. Εάν πιστεύετε ότι έχουμε αποτύχει σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημεία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, π.χ. μέσω email, και θα ενεργήσουμε άμεσα για να επιλύσουμε το θέμα.

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε αυτό το παιχνίδι.

 

Επικοινωνία

 Αμπελόκηποι: Βενιζέλου 110 12, ΤΚ 56123 Τηλ: 2310 73 74 60

 Email: info@mynoesis.gr

 

Quick Links

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς