Απαραίτητα στοιχεία για υποβολή αίτησης στο ΕΣΠΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
 1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο φαίνονται το  παιδί (ή τα παιδιά).
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2018
 4. Εργασιακή κατάσταση:
  • Αν εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτή θα χρειαστείτε:
   • Α) Βεβαίωση εργοδότη και 
   • Β) Αντίγραφο αναγγελία πρόσληψης ή αντίγραφο του πίνακα προσωπικού
  • Αν εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα ως αυτοαπασχολούμενη σε Ατομική Επιχείρηση θα χρειαστείτε: 
   • Α) Αντίγραφο  Δήλωσης Έναρξης Επιιτηδεύματος στη ΔΟΥ
   • Β)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είστε άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και άν οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές  ή πρόσφατη ειδοποιηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
   • Γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
  • Αν εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα ως αυτοαπασχολούμενη σε Ο.Ε ή Ε.Ε ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θα χρειαστείτε: 
   • Α) Καταστατικό και τυχόν μεταβολές 
   • Β)Πιστοποιητικό περι μη λύσεως στο ΓΕΜΥ
   • Γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
   • Δ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είστε άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και άν οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές  ή πρόσφατη ειδοποιηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
  • Αν είστε άνεργη θα χρειαστείτε:
   • Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου ή κατάσταση ανανεώσεων κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
 5. Μπαίνετε στο  www.eetaa.gr να κάνετε την  ηλεκτρονική αίτηση ΕΔΩ . Πρέπει να γνωρίζετε το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α το δικό σας και του παιδιού σας.
 6. Τυπώνετε την αίτηση την υπογράφετε, συγκεντρώνετε το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά και τον αποστέλλετε ταχυδρομικά στη ΕΤΕΑΑ.

Επικοινωνία

My Noesis.gr

 

1. Εύοσμος: Δωδεκανήσου 12, ΤΚ 56224 Τηλ: 2310 770 754

2. Αμπελόκηποι: Βενιζέλου 110 12, ΤΚ 56123 Τηλ: 2310 725 294

    Email: info@mynoesis.gr

 

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς